Art. 4.10.1.3.

De hoeveelheid BKG-emissies, vermeld in artikel 4.10.1.2, 2, is gelijk aan de BKG-emissies in het voor de inrichting in kwestie geverifieerde en goedgekeurde emissiejaarrapport, vermeld in artikel 4.10.1.5, 3. In voorkomend geval is de hoeveelheid BKG-emissies, vermeld in artikel 4.10.1.2, 2, gelijk aan de conservatieve schatting, vermeld in artikel 4.10.1.5, 7.