Besluit bevordering elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen
Besluit van 5 maart 2004 van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen

Hoofdstuk I.
Definities

[...]


Artikel 1. [...]

Hoofdstuk II.
De groenestroomcertificaten

[...]


Afdeling I.
De aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten

[...]


Art. 2. [...]

Afdeling II.
De toekenning van groenestroomcertificaten

[...]


Onderafdeling I.
Algemene principes

[...]


Art. 3. [...]

Art. 4. [...]

Onderafdeling II.
Voorwaarden voor de toekenning van groenestroomcertificaten

[...]


Art. 5. [...]

Art. 6. [...]

Onderafdeling III.
Berekening van het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten

[...]


Art. 7. [...]

Art. 8. [...]

Art. 9. [...]

Art. 10. [...]

Art. 11. [...]

Art. 12. [...]

Afdeling III.
De registratie van groenestroomcertificaten

[...]


Art. 13. [...]

Afdeling IV.
Het gebruik van de groenestroomcertificaten

[...]


Onderafdeling I.
Algemene bepaling

[...]


Art. 13bis. [...]

Onderafdeling II.
Het gebruik van de groenestroomcertificaten in het kader van de certificatenverplichting

[...]


Art. 14. [...]

Art. 15. [...]

Onderafdeling III.

[...]


Art. 15bis. [...]

Art. 15ter. [...]

Art. 15quater. [...]

Art. 15quinquies. [...]

Art. 15sexies. [...]

Art. 15septies. [...]

Afdeling V.
De handel in groenestroomcertificaten

[...]


Art. 16. [...]

Art. 17. [...]

Hoofdstuk III.
Controles door de netbeheerder

[...]


Art. 18. [...]

Hoofdstuk IV.
De aansluiting van productie-installaties van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen

[...]


Art. 19. [...]

Hoofdstuk V.
Slotbepalingen

[...]


Art. 20. [...]

Art. 21. [...]