Afdeling IV.
Het gebruik van de groenestroomcertificaten

[...]


Onderafdeling I.
Algemene bepaling

[...]


Art. 13bis. [...]

Onderafdeling II.
Het gebruik van de groenestroomcertificaten in het kader van de certificatenverplichting

[...]


Art. 14. [...]

Art. 15. [...]

Onderafdeling III.

[...]


Art. 15bis. [...]

Art. 15ter. [...]

Art. 15quater. [...]

Art. 15quinquies. [...]

Art. 15sexies. [...]

Art. 15septies. [...]