Bijlage 9 A. Model van besluit houdende een volledige of gedeeltelijke positieve beslissing in eerste aanleg over een milieuvergunningsaanvraag (artikel 30 van het Vlarem)

[...]