Bijlage 9 B. Model van besluit houdende een negatieve beslissing in eerste aanleg over een milieuvergunningsaanvraag (artikel 30 van het Vlarem)

[...]