Hoofdstuk 5BIS.19.8.
INRICHTINGEN BEDOELD IN RUBRIEK 19.8. STANDAARDHOUTBEWERKINGSBEDRIJVEN

[...]


Afdeling 5BIS.19.8.1.
Algemene bepalingen

[...]


Art. 5BIS.19.8.1.1. [...]

Afdeling 5BIS.19.8.2.
Algemene milieuvoorwaarden voor standaardhoutbewerkingsbedrijven

[...]


Beste Beschikbare Technieken (BBT).

[...]


Art. 5BIS.19.8.2.1. [...]

Hygiëne, hinderbeheersing en beheersing van buiten bedrijf gestelde installaties.

[...]


Art. 5BIS.19.8.2.2. [...]

Art. 5BIS.19.8.2.3. [...]

Art. 5BIS.19.8.2.4. [...]

Art. 5BIS.19.8.2.5. [...]

Informatieplicht.

[...]


Art. 5BIS.19.8.2.6. [...]

Art. 5BIS.19.8.2.7. [...]

Art. 5BIS.19.8.2.8. [...]

Beheer van afvalstoffen en van buiten bedrijf gestelde installaties.

[...]


Art. 5BIS.19.8.2.9. [...]

Art. 5BIS.19.8.2.10. [...]

Art. 5BIS.19.8.2.11. [...]

Opslag van gevaarlijke stoffen.

[...]


Art. 5BIS.19.8.2.12. Vaste stoffen in bulk

[...]


Art. 5BIS.19.8.2.13. Gevaarlijke vloeistoffen

[...]


Art. 5BIS.19.8.2.14. Verwijderen van gemorste verontreinigende stoffen

[...]


Art. 5BIS.19.8.2.15. Opvang van bluswater

[...]


Beheersing van hinder door geluid.

[...]


Art. 5BIS.19.8.2.16. [...]

Beheersing van hinder door licht.

[...]


Art. 5BIS.19.8.2.17. [...]

Risicobeheersing.

[...]


Art. 5BIS.19.8.2.18. [...]

Art. 5BIS.19.8.2.19. [...]

Art. 5BIS.19.8.2.20. [...]

Art. 5BIS.19.8.2.21. [...]

Art. 5BIS.19.8.2.22. [...]

Afdeling 5BIS.19.8.3.
Sectorale milieuvoorwaarden voor standaardhoutbewerkingsbedrijven

[...]


Keuringen, meet-, monstername- en registratievoorzieningen.

[...]


Art. 5BIS.19.8.3.1. [...]

Brandveiligheid.

[...]


Art. 5BIS.19.8.3.2. [...]

Art. 5BIS.19.8.3.3. [...]

Afvalstoffen.

[...]


Art. 5BIS.19.8.3.4. [...]

Art. 5BIS.19.8.3.5. [...]

Art. 5BIS.19.8.3.6. [...]

Afdeling 5BIS.19.8.4.
Aanvullende sectorale milieuvoorwaarden in functie van de bijkomende onderdelen die de inrichting omvat

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.1. [...]

Subafdeling 5BIS.19.8.4.1.
Mechanische houtbewerking

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.1.1. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.1.2. [...]

Subafdeling 5BIS.19.8.4.2.
Verduurzamen van hout

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.2.1. [...]

Gemeenschappelijke bepalingen.

[...]


Art. 5.19.8.4.2.2. [...]

Indompeling in vloeistoffen bij atmosferische druk.

[...]


Art. 5.19.8.4.2.3. [...]

Behandeling in druktoestellen.

[...]


Art. 5.19.8.4.2.4. [...]

Subafdeling 5BIS.19.8.4.3.
Drogen van hout

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.3.1. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.3.2. [...]

Subafdeling 5BIS.19.8.4.4.
Opslag van brandbare vaste stoffen

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.4.1. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.4.2. [...]

Subafdeling 5BIS.19.8.4.5.
Het lozen van afvalwater

[...]


Algemeen.

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.5.1. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.5.2. [...]

Lozing van bedrijfsafvalwater.

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.5.3. Algemeen

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.5.4. Lozing bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.5.5. Lozing bedrijfsafvalwater in de openbare riolering

[...]


Lozing van huishoudelijk afvalwater.

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.5.6. Lozing van huishoudelijk afvalwater [...] in het collectief te optimaliseren buitengebied of het individueel te optimaliseren buitengebied

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.5.7. Lozing van huishoudelijk afvalwater in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.5.8. Lozing van huishoudelijk afvalwater [...] in het centrale gebied of het collectief geoptimaliseerde buitengebied

[...]


Individuele voorbehandelingsinstallaties en septische putten.

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.5.9. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.5.10. [...]

Overgangsregeling.

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.5.11. [...]

Subafdeling 5BIS.19.8.4.6.
Parkeerruimten voor motorvoertuigen

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.6.1. [...]

Art. 5BIS.19.5.4.6.2. [...]

Art. 5bis.19.8.4.6.2. [...]

Subafdeling 5BIS.19.8.4.7.
Installaties voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.7.1. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.7.2. Algemeen

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.7.3. Type bedekkingsmiddelen

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.7.4. Bouw- en lokaalvoorschriften

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.7.5. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.7.6. Emissiegrenswaarden

[...]


Subafdeling 5BIS.19.8.4.8.
Luchtcompressoren, koel- en airconditioningsinstallaties

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.8.1. [...]

Luchtcompressoren.

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.8.2. Luchtreservoirs kleiner dan 300 liter en onder een druk van méér dan 100 kPa.

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.8.3. Luchtreservoirs groter dan 300 liter en onder een druk van méér dan 100 kPa.

[...]


Koel- en airconditioningsinstallaties.

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.8.4. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.8.5. Relatief lekverlies

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.8.6. Periodieke lekdichtheidscontrole

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.8.7. Documentatie

[...]


Subafdeling 5BIS.19.8.4.9.
Opslag van gassen

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.9.1. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.9.2. Gassen in verplaatsbare recipiënten

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.9.3. Gassen in vaste houders

[...]


Subafdeling 5BIS.19.8.4.10.
Opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen en brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.10.1. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.10.2. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.10.3. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.10.4. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.10.5. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.10.6. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.10.7. [...]

Subafdeling 5BIS.19.8.4.11.
Opslag van gevaarlijke vloeistoffen en brandbare vloeistoffen in vaste houders

[...]


Gemeenschappelijke bepalingen.

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.11.1. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.11.2. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.11.3. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.11.4. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.11.5. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.11.6. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.11.7. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.11.8. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.11.9. [...]

Opslag van gevaarlijke vloeistoffen en brandbare vloeistoffen in vaste ondergrondse houders.

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.11.10. [...]

Opslag van gevaarlijke vloeistoffen en brandbare vloeistoffen in vaste bovengrondse houders.

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.11.11. [...]

Subafdeling 5BIS.19.8.4.12.
Dieselverdeelinstallatie voor motorvoertuigen

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.12.1. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.12.2. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.12.3. [...]

Subafdeling 5BIS.19.8.4.13.
Stookinstallaties

[...]


Algemeen.

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.13.1. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.13.2. [...]

Stookinstallaties gevoed met vloeibare brandstoffen.

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.13.3. [...]

Stookinstallaties gevoed met gasvormige brandstoffen.

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.13.4. [...]

Meetverplichtingen.

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.13.5. [...]

Subafdeling 5BIS.19.8.4.14.
Motoren met inwendige verbranding behorende bij elektrische noodgroep

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.14.1. [...]

Gasmotoren.

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.14.2. [...]

Dieselmotoren.

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.14.3. [...]

Subafdeling 5BIS.19.8.4.15.
Elektrische installatie behorende bij elektrische noodgroep

[...]


Art. 5BIS.19.8.4.15.1. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.15.2. [...]

Art. 5BIS.19.8.4.15.3. [...]