Art. 2.8bis.0.3.

ß 1.

Het departement rapporteert jaarlijks via elektronische gegevensoverdracht en via de geŽigende kanalen aan de Europese Commissie conform artikel 7 van de Verordening.

ß 2.

De afdeling , bevoegd voor het internationaal milieubeleid rapporteert elk derde verslagjaar via de geŽigende kanalen aan de Europese Commissie over de aanvullende informatie, vermeld in artikel 16 van de Verordening.