Bijlage 8bis. Bekendmaking van een aanvraag tot wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden en openbaar onderzoek

[...]