Bijlage 10bis. Bekendmaking van een beslissing inzake wijziging van milieuvergunningsvoorwaarden

[...]