Bijlage 2bis. Watervoerende lagen - Hydrogeologische codering van de ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering)

[...]