Art. 15.2.3.

Op elk moment kan de exploitant door de bevoegde instantie :

1 verplicht worden informatie te verstrekken over een onmiddellijke dreiging van milieuschade of in gevallen waarin zo’n onmiddellijke dreiging vermoed wordt;
2 verplicht worden de nodige preventieve maatregelen te nemen;
3 instructies krijgen die bij het nemen van de nodige preventieve maatregelen moeten worden opgevolgd.