Afdeling I.
Basisverplichtingen


Art. 15.3.1.

Wanneer milieuschade zich heeft voorgedaan :

1 stelt de exploitant onverwijld de bevoegde instantie in kennis van alle relevante aspecten van de situatie;
2 treft de exploitant elke inperkingsmaatregel;
3 treft de exploitant in overeenstemming met artikelen 15.3.3 tot en met 15.3.11, de nodige herstelmaatregelen.


Art. 15.3.2.

Op elk moment kan de exploitant door de bevoegde instantie :

1 verplicht worden aanvullende informatie te verstrekken over enige schade die zich heeft voorgedaan;
2 verplicht worden de nodige herstelmaatregelen en nodige inperkingsmaatregelen te nemen;
3 instructies krijgen die hij bij het nemen van de nodige herstelmaatregelen en nodige inperkingsmaatregelen moet naleven.

[...]