Art. 15.3.1.

Wanneer milieuschade zich heeft voorgedaan :

1 stelt de exploitant onverwijld de bevoegde instantie in kennis van alle relevante aspecten van de situatie;
2 treft de exploitant elke inperkingsmaatregel;
3 treft de exploitant in overeenstemming met artikelen 15.3.3 tot en met 15.3.11, de nodige herstelmaatregelen.