Art. 15.3.2.

Op elk moment kan de exploitant door de bevoegde instantie :

1 verplicht worden aanvullende informatie te verstrekken over enige schade die zich heeft voorgedaan;
2 verplicht worden de nodige herstelmaatregelen en nodige inperkingsmaatregelen te nemen;
3 instructies krijgen die hij bij het nemen van de nodige herstelmaatregelen en nodige inperkingsmaatregelen moet naleven.

[...]