Art. 15.3.3.

De exploitanten stellen in overeenstemming met artikelen 15.3.4 tot en met 15.3.11 de potentiŽle herstelmaatregelen vast en leggen die ter goedkeuring aan de bevoegde instantie voor.