Art. 15.3.7.

De redelijke herstelopties worden beoordeeld, gebruik makend van de best beschikbare technieken, op basis van de volgende criteria :

1 het effect van elke optie op de menselijke gezondheid en de veiligheid;
2 de kosten van de uitvoering van de verschillende opties;
3 de kans op succes van elke optie;
4 de mate waarin elke optie toekomstige schade zal voorkomen en waarin bij de uitvoering van de optie onbedoelde schade kan worden vermeden;
5 de mate waarin elke optie ten goede komt aan de verschillende onderdelen van de relevante natuurlijke rijkdommen of ecosysteemfuncties in kwestie;
6 de mate waarin elke optie rekening houdt met relevante sociale, economische en culturele aandachtspunten en andere relevante plaatsgebonden factoren;
7 de tijd die het zal vergen om de milieuschade effectief te herstellen;
8 de mate waarin elke optie het herstel van de locatie van de milieuschade verwezenlijkt;
9 de geografische relatie met de schadelocatie.