Onderafdeling II.
Herstel van bodemschade


Art. 15.3.11.

Het herstellen van bodemschade geschiedt overeenkomstig de relevante bepalingen van het Bodemdecreet.