Art. 15.5.2. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op bodemschade.