Afdeling I.
Aanduiding


Art. 15.8.1.

De Vlaamse Regering stelt binnen het beleidsdomein Omgeving het Departement Omgeving aan als bevoegde instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de onderscheiden taken waarin de artikelen 15.8.2 tot en met 15.8.19 voorzien.

 

Deze bevoegde instantie kan een of meer van deze taken opdragen of delegeren aan overheidsinstanties of derden.

 

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen over de organisatie en de werking van de bevoegde instantie.