Art. 15.8.5.

De bevoegde instantie eist dat de preventieve maatregelen door de exploitant worden genomen. Als de exploitant de verplichtingen van artikel 15.2.1 en artikel 15.2.3, 2░ en 3░, niet nakomt of niet kan worden ge´dentificeerd, kan de bevoegde instantie zelf de nodige preventieve maatregelen nemen.