Art. 15.8.7.

De bevoegde instantie eist dat de inperkingsmaatregelen en herstelmaatregelen door de exploitant worden genomen. Als de exploitant de verplichtingen waarin artikel 15.3.1 en artikel 15.3.2, 2░ en 3░, voorzien niet nakomt, of niet kan worden ge´dentificeerd, kan de bevoegde instantie zelf deze maatregelen nemen.