Art. 15.8.9. De bevoegde instantie werkt indien nodig samen met de exploitant.