Art. 10.6.3.

In het kader van hun missie en taken dragen de in deze titel bedoelde agentschappen, in samenwerking binnen het beleidsdomein en geco÷rdineerd door de Vlaamse regering en het departement, bij tot :

1░ de internationale, Europese, bovengewestelijke en intergewestelijke samenwerking en besluitvorming op milieugebied;
2░ het stimuleren van de realisatie van de doelstellingen van het milieubeleid door andere beleidsdomeinen en de uitbouw van vormen van samenwerking hiervoor;
3░ de realisatie van vormen van samenwerking met lokale overheden;
4░ de realisatie van vormen van samenwerking met niet-gouvernementele organisaties en belangengroepen.