Art. 10.6.4.

In het kader van hun missie en taken dragen de in deze titel bedoelde agentschappen, in samenwerking binnen het beleidsdomein en geco÷rdineerd door de Vlaamse regering en het departement, bij tot :

1░ de volledige omzetting en toepassing van het internationaal en Europees milieurecht en van de samenwerkingsakkoorden met de andere gewesten;
2░ de communicatiestrategie en -planning van het beleidsdomein, met inbegrip van sensibilisering en informatieverstrekking;
3░ de realisatie van een breed maatschappelijk draagvlak voor hun missie en het bevorderen van de maatschappelijke participatie daarin;
4░ het geco÷rdineerde doelgroepenbeleid van het beleidsdomein;
5░ de ontwikkeling van een zo goed mogelijk ge´ntegreerd instrumentarium voor het milieubeleid;
6░ het bepalen van de informatiebehoefte, de ge´ntegreerde inzameling van gegevens en informatie en het ge´ntegreerd informatiebeheer;
7░ de ge´ntegreerde aansturing van het wetenschappelijk onderzoek.

á