Art. 16.2.1. De Vlaamse Regering is belast met de co÷rdinatie en de inhoudelijke invulling van het handhavingsbeleid inzake milieu en ruimtelijke ordening.