Art. 16.3.10.

Bij de uitvoering van hun toezichtopdrachten beschikken toezichthouders over de volgende toezichtrechten :

1 het recht op toegang, vermeld in artikel 16.3.12;
2 het recht op inzage en kopie van zakelijke gegevens, vermeld in artikel 16.3.13;
3 het recht van onderzoek van zaken, inclusief het monsternemings-, metings-, beproevings- en analyserecht, vermeld in artikel 16.3.14;
4 het recht van onderzoek van transportmiddelen, vermeld in artikel 16.3.17;
5 het recht op ondersteuning, vermeld in artikel 16.3.18;
6 het recht op het doen van vaststellingen door middel van audiovisuele middelen, vermeld in artikel 16.3.19;
7 het recht op bijstand van de politie, vermeld in artikel 16.3.21.

De Vlaamse Regering bepaalt de toezichtrechten die elke categorie toezichthouders kan uitoefenen.