Art. 16.4.12.

In bestuurlijke maatregelen als vermeld in artikel 16.4.7, 1, 1 of 2, worden de voorwaarden omschreven waaronder ze worden opgeheven in voorkomend geval.