Art. 16.7.1.

1.

De volgende personen kunnen veiligheidsmaatregelen nemen in geval van een aanzienlijk risico voor mens of milieu :

1toezichthouders, voor de milieuwetgeving waarop hun toezichtopdracht betrekking heeft;
2de gouverneur van een provincie of zijn plaatsvervanger;
3de burgemeester of zijn plaatsvervanger.

2.

Veiligheidsmaatregelen zijn maatregelen waarbij de personen, vermeld in 1, alle handelingen kunnen stellen of opleggen die zij onder de gegeven omstandigheden nodig achten om een aanzienlijk risico voor mens of milieu uit te schakelen, tot een aanvaardbaar niveau in te perken of te stabiliseren.

De burgemeester en de provinciegouverneur kunnen de veiligheidsmaatregelen ambtshalve nemen of op verzoek van een toezichthouder.

3.

De Vlaamse Regering kan bepalen in welke gevallen de veiligheidsmaatregelen, vermeld in 1, moeten worden genomen en kan vaststellen wie van de personen, vermeld in 1, die maatregelen moet nemen.