Art. 1.1.1. Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.