Onderafdeling 2.3.7.4.
Opstellen van een zwemwaterprofiel


Art. 2.3.7.4.1.

§ 1.

De Vlaamse Milieumaatschappij zorgt ervoor dat een zwemwaterprofiel wordt opgesteld. Elk zwemwaterprofiel mag betrekking hebben op één zwemwater of op meerdere aangrenzende zwemwateren.

 

§ 2.

De inhoud en de wijze van beoordeling, vaststelling en actualisatie van het zwemwaterprofiel worden bepaald in artikel 5 en 6 van deel II van bijlage 2.3.3.

 

§ 3.

Zwemwaterprofielen worden voor het eerst vastgesteld uiterlijk op 24 maart 2011.