Art. 2.1.2. De milieuplanning op gewestelijk niveau omvat de plannen en programma’s die in uitvoering van thematische wetgeving worden opgesteld en het tweejaarlijks opstellen van een milieurapport.