Art. 2.1.2.

De milieuplanning op gewestelijk niveau omvat de plannen en programma’s die in uitvoering van thematische wetgeving worden opgesteld en het uitvoeren van een rapportage.