HOOFDSTUK III.
Inwerkingstredingsbepalingen


Art. 236. Het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, met uitzondering van artikel 176, 2, en dit besluit treden in werking op 1 juni 2008.