Art. 2.1.6. Het milieurapport wordt ter kennis gebracht van de provincies en gemeenten. Aan het milieurapport wordt ruime bekendheid gegeven, op de wijze bepaald door de Vlaamse regering.