Rubriek30. Minerale industrie (Niet-metaalachtige producten, bouwmaterialen en soortgelijke materialen) zie ook rubriek 20.3
30.2. Productie

 

Rubriek (1)

Omschrijving en Subrubrieken (2) (3) (4)

 

Categorie

30.2. De productie van:  
  voorwerpen uit klei, gips, asse, enz. of ceramiek, gebakken aarde, beton en andere dergelijke materialen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 20.3.5, 30.2.2° en 30.9, met een totaal geļnstalleerde drijfkracht van :  
    b) meer dan 10 kW tot en met 200 kW O
    c) meer dan 200 kW O
  cementklinkers in draaiovens met een productiecapaciteit van meer dan 500 ton per dag of in andere ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag O
  kalk of het calcineren van dolomiet of magnesiet, in draaiovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag of in andere ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag O
  magnesiumoxide in ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag  O
30.4. Asfaltbetoncentrales

 

Rubriek (1)

Omschrijving en Subrubrieken (2) (3) (4)

 

Categorie

30.4.

Asfaltcentrales

 A
30.5. Verwerken van vrij asbest

 

Rubriek (1)

Omschrijving en Subrubrieken (2) (3) (4)

 

Categorie

30.5.

Inrichtingen voor het verwerken van vrij asbest

 B
30.6. Mechanisch bewerken van voorwerpen die asbest bevatten

 

Rubriek (1)

Omschrijving en Subrubrieken (2) (3) (4)

 

Categorie

30.6.

Inrichtingen voor het mechanisch bewerken van voorwerpen die asbest bevatten met een totale drijfkracht van:

 
  2. meer dan 10 kW tot en met 200 kW A
  3. meer dan 200 kW B
30.9. Steenbakkerijen

 

Rubriek (1)

Omschrijving en Subrubrieken (2) (3) (4)

 

Categorie

30.9.

Steenbakkerijen

 O