Art. 39.

1

De milieu-instantie die de informatie in haar bezit heeft, voert de beslissing tot inwilliging van het beroep zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertig kalenderdagen uit. Bij de verlengingsbeslissing, bedoeld in artikel 38, 2, wordt de termijn van uitvoering gebracht op maximum vijfenvijftig kalenderdagen.

2

Als de milieu-instantie de beslissing niet heeft uitgevoerd binnen de termijn bedoeld in de 1, dan voert de federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie als zij in het bezit is van de gevraagde milieu-informatie, de beslissing zo snel mogelijk uit.