Onderafdeling 3.
Het gewestelijk milieujaarprogramma.


Art. 2.1.13.

Het milieujaarprogramma wordt opgesteld ter uitvoering en operationalisering van het milieubeleidsplan en bevat ten minste :

1 een verslag van de stand van uitvoering van het geldende milieubeleidsplan;
2 een verslag van de stand van uitvoering van de Europese milieuwetgeving;
3 een verslag van de stand van zaken aangaande de goedkeuring van de internationale overeenkomsten door het Vlaamse Gewest;
4 een opgave van de door het Vlaamse Gewest in het komende jaar te verrichten activiteiten en te nemen maatregelen ter uitvoering van het geldende milieubeleidsplan;
5 een overzicht van de in het ontwerp van begroting geraamde inkomsten en uitgaven voor de uitvoering van het milieubeleidsplan;
6 een lijst met alle geplande en lopende onderzoeken en herstelprogramma's.


Art. 2.1.14. [...]