Art. 2.1.19.

1

De [...] deputatie kan jaarlijks een milieujaarprogramma vaststellen.

2

[...]