Art. 2.1.25.

1

Het college van burgemeester en schepenen kan jaarlijks een milieujaarprogramma vaststellen.

2

[...]