Bijlage3.B Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

[...]