K.B. gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten voor aardgas
Koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten voor aardgas.

Hoofdstuk 1.
Definities

[...]


Artikel 1. [...]

Hoofdstuk 2.
Algemene principes en belangrijkste voorwaarden

[...]


Art. 2. [...]

Art. 3. [...]

Art. 4. [...]

Art. 5. [...]

Art. 6. [...]

Art. 7. [...]

Art. 8. [...]

Art. 9. [...]

Art. 10. [...]

Art. 11. [...]

Art. 12. [...]

Hoofdstuk 3.
Procedures en nadere regels voor de aanvraag van toegang tot en gebruik van het vervoersnet. Gegevens die de netgebruikers aan de vervoersondernemingen moeten verstrekken Termijnen waarbinnen de vervoersondernemingen moeten antwoorden op aanvr

[...]


Afdeling 1.
Het automatisch reserveringssysteem

[...]


Art. 13. [...]

Art. 14. [...]

Art. 15. [...]

Art. 16. [...]

Art. 17. [...]

Afdeling 2.
Onderhandelde toegang tot het vervoersnet

[...]


Art. 18. [...]

Art. 19. [...]

Art. 20. [...]

Art. 21. [...]

Art. 22. [...]

Art. 23. [...]

Afdeling 3.
Secundaire markt

[...]


Art. 24. [...]

Art. 25. [...]

Art. 26. [...]

Hoofdstuk 4.
Informatie die de vervoersondernemingen moet verstrekken aan de netgebruiker.

[...]


Afdeling 1.
Algemene informatie.

[...]


Art. 27. [...]

Art. 28. [...]

Art. 29. [...]

Afdeling 2.
Informatie inzake het vervoersnet.

[...]


Art. 30. [...]

Art. 31. [...]

Art. 32. [...]

Art. 33. [...]

Art. 34. [...]

Art. 35. [...]

Art. 36. [...]

Hoofdstuk 5.
Voorzorgsmaatregelen die door de vervoersondernemingen moeten worden genomen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de commerciele gegevens betreffende de netgebruikers

[...]


Art. 37. [...]

Art. 38. [...]

Art. 39. [...]

Art. 40. [...]

Art. 41. [...]

Hoofdstuk 6.
Maatregelen ter voorkoming van elke discriminatie tussen netgebruikers of categorieŽn van netgebruikers

[...]


Art. 42. [...]

Art. 43. [...]

Art. 44. [...]

Art. 45. [...]

Art. 46. [...]

Art. 47. [...]

Art. 48. [...]

Art. 49. [...]

Art. 50. [...]

Hoofdstuk 7.
Minimumvereisten inzake de administratieve en operationele scheiding tussen de functies van aardgasvervoer en levering van aardgas binnen de geÔntegreerde vervoersonderneming

[...]


Art. 51. [...]

Hoofdstuk 8.
Basisprincipes betreffende de rechten en de verplichtingen van de vervoersondernemingen en de netgebruikers voor de toegang tot en het gebruik van het betrokken vervoersnet

[...]


Afdeling 1.
Netevenwicht

[...]


Art. 52. [...]

Art. 53. [...]

Art. 54. [...]

Art. 55. [...]

Art. 56. [...]

Art. 57. [...]

Afdeling 2.
Nominatie en hernominatie

[...]


Art. 58. [...]

Art. 59. [...]

Art. 60. [...]

Art. 61. [...]

Art. 62. [...]

Art. 63. [...]

Afdeling 3.
Toewijzing van aardgas

[...]


Art. 64. [...]

Art. 65. [...]

Art. 66. [...]

Art. 67. [...]

Afdeling 4.
Afwijkingen en niet-respecteren van het netevenwicht

[...]


Art. 68. [...]

Afdeling 5.
Gebruik van opslag- en LNG-installaties

[...]


Art. 69. [...]

Art. 70. [...]

Afdeling 6.
Onderbrekingen en reducties

[...]


Art. 71. [...]

Art. 72. [...]

Art. 73. [...]

Art. 74. [...]

Afdeling 7.
Metingen op het vervoersnet

[...]


Art. 75. [...]

Art. 76. [...]

Art. 77. [...]

Art. 78. [...]

Art. 79. [...]

Art. 80. [...]

Art. 81. [...]

Art. 82. [...]

Art. 83. [...]

Afdeling 8.
Aansluitingsprocedure

[...]


Art. 84. [...]

Art. 85. [...]

Art. 86. [...]

Afdeling 9.
Netwerkcode

[...]


Art. 87. [...]

Art. 88. [...]

Art. 89. [...]

Hoofdstuk 9.
Basisprincipes inzake facturatie

[...]


Art. 90. [...]

Art. 91. [...]

Art. 92. [...]

Art. 93. [...]

Hoofdstuk 10.
Strafbepalingen

[...]


Art. 94. [...]

Hoofdstuk 11.
Overgangsbepalingen

[...]


Art. 95. [...]

Art. 96. [...]

Art. 97. [...]

Art. 98. [...]

Hoofdstuk 12.
Diverse bepalingen.

[...]


Art. 99. [...]

Art. 100. [...]

Art. 101. [...]