Art. 30bis.

In de volgende gevallen moet voor een onroerend geheel dat valt onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom“, vermeld in artikel 3.84 van het Burgerlijk Wetboek, een ori๋nterend bodemonderzoek worden uitgevoerd op initiatief en op kosten van de vereniging van mede-eigenaars voor 31 december 2014 :

1ฐ voor de vestiging van de gedwongen mede-eigendom was een risico-inrichting gevestigd op de grond waarop de gedwongen mede-eigendom gevestigd is;
2ฐ in de gemeenschappelijke delen was een risico-inrichting gevestigd die bestemd was ten behoeve van de gedwongen mede-eigendom.

 

Bij afwezigheid van een vereniging van mede-eigenaars wordt het ori๋nterend bodemonderzoek uitgevoerd op initiatief en op kosten van de mede-eigenaars.