Art. 4.4.6.1.3.

Het meet- en beheersprogramma van de subafdeling 4.4.6.2 is niet van toepassing op de volgende apparaten :

1 onderdelen op onderdruk;
2 bronnen in leidingen met een diameter kleiner dan 0,5″ (12,7 mm) en knelfittingen;
3 technisch dichte apparaten zoals gedefinieerd in hoofdstuk IV van bijlage 4.4.6.