Art. 5.2.2.3.7.

In de inrichtingen vermeld in de subrubriek 2.2.3, b) mag uitsluitend het volgende groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) worden aanvaard :

1 in de composteerinstallaties bedoeld in de subrubriek 2.2.3, b), 1 : GFT-afval van huishoudelijke oorsprong verbonden aan een wooncomplex en/of wijk;
2 in de composteerinstallaties bedoeld in de subrubriek 2.2.3, b), 2 : GFT-afval van huishoudelijke oorsprong verbonden aan een woonwijk; de gebiedsafbakening rond de composteerinstallatie gebeurt in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit op basis van de capaciteit van de composteerinstallatie en het aantal inwoners dat onvoldoende mogelijkheden heeft tot thuiscomposteren; de exploitant registreert de producenten van de aangeboden afvalstoffen;
3 in de composteerinstallaties vermeld in de subrubriek 2.2.3, b), 3 : het GFT-afval omschreven in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.