Hoofdstuk 2.13.
Beleidstaken voor de beperking van het gebruik van perfluoroctaansulfonaten


Art. 2.13.1.1. [...]