Artikel 1.
Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.