Art. 2.
Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder:
1░
[huishoudelijke abonnee: een abonnee als vermeld in artikelá2, 28░, van het decreet van 24ámei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending;]
2░
[...]
3░
[exploitant: de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, vermeld in artikelá2, 3░, van het decreet van 24ámei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending;]
[4░
[netbeheerder: elke beheerder van een net als vermeld in artikelá1.1.3, 90░, van het Energiedecreet;]
[5░
[huishoudelijke afnemer: afnemer als vermeld in artikelá1.1.3, 67░, van het Energiedecreet;]
6░ en 7░
[...]]