Art. 8.
De kosten verbonden aan de minimale levering van [...] water [...] overeenkomstig de bepalingen van dit decreet zijn ten laste van de betrokken distributeur.