Boswetboek
Boswetboek (Vlaams Gewest)

Titel I.


Art. 1 - 3.
[...]

Titel II.
Het Agentschap voor Natuur en Bos


Art. 4 - 10.
[...]

Art. 11.
[...]

Art. 12 - 21.
[...]

Art. 22.
[...]

Art. 23.
[...]

Titel III.


Art. 24 - 30.
[...]

Titel IV.


Art. 31 - 35.
[...]

Titel V.


Afdeling 1.


Art. 36 - 46.
[...]

Afdeling 3.


Art. 47 - 50.
[...]

Titel VI.


Afdeling 1.


Art. 51 - 68.
[...]

Afdeling 2.


Art. 69.
[...]

Titel VII.


Art. 70 - 78.
[...]

Titel VIII.


Art. 79 - 83.
[...]

Titel IX.


Afdeling 1.


Art. 84 - 87.
[...]

Afdeling 2.


Art. 88 - 92.
[...]

Afdeling 3.


Art. 93 - 102.
[...]

Titel X.


Art. 103 - 119.
[...]

Titel XI.
Rechtspleging inzake misdrijven gepleegd in bossen onder bosregeling


Afdeling 1.
Vervolging van misdrijven


Art. 120.
[...]

Art. 121.
[...]

Art. 122.
[...]

Art. 123.
[...]

Art. 124.
[...]

Art. 125.
[...]

Art. 126.
[...]

Art. 127.
[...]

Art. 128.
[...]

Art. 129.
[...]

Art. 130.
[...]

Art. 131.
[...]

Art. 132.
[...]

Art. 133.
[...]

Art. 134.
[...]

Art. 135.
[...]

Art. 136.
[...]

Art. 137.
[...]

Art. 138.
[...]

Art. 139.
[...]

Art. 140.
[...]

Art. 141.
[...]

Art. 142.
[...]

Art. 143.
[...]

Art. 144.
[...]

Art. 145.
[...]

Art. 146.
[...]

Art. 147.
De gewone regels van de strafvordering zijn van toepassing op de vervolging van de in deze wet omschreven wanbedrijven en overtredingen, behoudens de afwijkingen die uit deze titel volgen.

Afdeling 2.
Tenuitvoerlegging van vonnissen


Art. 148.
[...]

Art. 149.
[...]

Art. 150.
[...]

Art. 151.
[...]

Art. 152 - 153.
[...]

Titel XII.
Straffen en veroordelingen met betrekking tot alle bossen


Art. 154 - 168.
[...]

Art. 169.
[...]

Art. 170.
[...]

Art. 171.
[...]

Art. 172.
[...]

Art. 173 - 176.
[...]

Titel XIII.
Bossen van bijzondere personen


Art. 177.
Wachters van bossen van bijzondere personen kunnen hun ambt niet aanvaarden dan nadat zij, op advies van de ambtenaar van het [Agentschap] in het betrokken gebied, door de provinciegouverneur erkend zijn en voor de rechtbank van eerste aanleg de eed hebben afgelegd.
[...]
[...]

Art. 178 - 179.
[...]

Art. 180.
Processen-verbaal opgemaakt door wachters van bossen van bijzondere personen leveren bewijs op zolang het tegendeel niet bewezen is.

Art. 181.
[...]

Art. 182.
Processen-verbaal, opgemaakt door wachters van bossen van bijzondere personen, worden binnen een maand [...] overhandigd aan de procureur des Konings [...].

Art. 183.
[...]