Titel XI.
Rechtspleging inzake misdrijven gepleegd in bossen onder bosregeling


Afdeling 1.
Vervolging van misdrijven


Art. 120.
[...]

Art. 121.
[...]

Art. 122.
[...]

Art. 123.
[...]

Art. 124.
[...]

Art. 125.
[...]

Art. 126.
[...]

Art. 127.
[...]

Art. 128.
[...]

Art. 129.
[...]

Art. 130.
[...]

Art. 131.
[...]

Art. 132.
[...]

Art. 133.
[...]

Art. 134.
[...]

Art. 135.
[...]

Art. 136.
[...]

Art. 137.
[...]

Art. 138.
[...]

Art. 139.
[...]

Art. 140.
[...]

Art. 141.
[...]

Art. 142.
[...]

Art. 143.
[...]

Art. 144.
[...]

Art. 145.
[...]

Art. 146.
[...]

Art. 147.
De gewone regels van de strafvordering zijn van toepassing op de vervolging van de in deze wet omschreven wanbedrijven en overtredingen, behoudens de afwijkingen die uit deze titel volgen.

Afdeling 2.
Tenuitvoerlegging van vonnissen


Art. 148.
[...]

Art. 149.
[...]

Art. 150.
[...]

Art. 151.
[...]

Art. 152 - 153.
[...]