Art. 2.
Dit decreet heeft tot doel het behoud, de bescherming, [het beheer, het herstel van de bossen en van hun natuurlijk milieu en] de aanleg [...] van de bossen te regelen. Het is van toepassing zowel op de openbare bossen als op de privé-bossen.